தொடர்புகள்

Contact person           : தேசியக் கலைஞர் சாகித்ய நாயகன் எஸ்.ஏ.உதயன்                           தலைவர் – மன்னார் தமிழ்ச்சங்கம்

          

Telephone          :  0094 77890351 

Fax                      :  ………………

Email                 :  mannarthamilsangam@gmail.com

Website             :  www.mannartamilsangam.com