தனிநாயகம் அடிகள் நூற்றாண்டு விழா – மூன்றாம் நாள் காலை மாலை நிகழ்வுகள்